KALMAR LÄN

Familjehemsvården brister i länet

Det finns brister i hur länets kommuner hanterar familjehemsvården, och också brister i hanteringen av anmälningar om barn som far illa. Det visar en granskning av den sociala barn- och ungdomsvården i Kalmar län som länsstyrelsen gjort.

När det gäller barn som far illa så har länsstyrelsen undersökt Kalmar-, Västervik- och Mörbylånga kommuner där bara drygt 60 procent av anmälningarna ledde till utredning.

Uppföljningen av barn som placerats i familjehem har undersökts i Nybro, Emmaboda och Oskarshamn. Resultatet visar att socialnämnderna inte helt och hållet klarar av att uppfylla målen med vården.