Leta efter nya potatissorter

Naturskyddsföreningen uppmanar konsumenter att leta efter andra än de traditionella potatissorterna i butikerna.

Anledningen är att många vanliga sorter är känsliga för bladmögel och måste sprutas mycket.

Potatis tillhör de mest besprutade grödorna menar naturskyddsföreningen.

En av anledningarna är potatisbladmögel som om den inte behandlas sprider sig ner till knölarna och blir till brunröta som gör potatisen oätlig, berättar Peter Hansson som är potatisodlare utanför Karlskrona.

Men man behöver inte vara orolig för rester av besprutningsmedel i potatisen som konsument, säger han.

Att man som konsument inte behöver vara orolig för medlen håller Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på naturskyddsföreningen med om.

Men hon är bekymrad över vilka effekter besprutningsmedlen kan ha på djur och växter i naturen på sikt.