Umeå

Oenighet när lärare sägs upp

Facket och Umeå kommun är inte överens när 25 lärare i Umeå sägs upp. Det ena av lärarnas fackförbund, Lärarnas riksförbund, är inte överens med arbetsgivaren om vilka personer som varslas om uppsägning.

För- och grundskoleförvaltningen tog beslutet om att säga upp lärare för att anpassa verksamheten till ett minskande elevantal.

Det ena av lärarnas fackförbund, Lärarnas riksförbund, är inte överens med arbetsgivaren om vilka personer som varslas om uppsägning.

Ombudsmannen Petra Norqvist förväntade sig att kommunen skulle följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Men parterna blev inte överens.

– De har gjort en avtalsturlista ensidigt, utan att ha någon överenskommelse med oss, säger Petra Norqvist.