Skellefteå

Mer pengar till Skellefteås stadskärna

Skellefteå kommun skjuter till ytterligare 550.000 kronor för att utreda de planerade förändringarna av torget och stadskärnan.

Kommunen har angett vissa planeringsföutsättningar, och totalt 7 exploatörer har fått uppdraget att lämna in förslag.

Förslagen ska vara inlämnade månadsskiftet september-oktober.

Tidigare har kommunen avsatt 400 tusen kronor till utredningen.