karlskoga

Fick inte ställa fråga om badhuset

Striden om det planerade badhuset i Karlskoga har blossat upp igen. Vid kommunfullmäktiges senaste möte fick inte oppositionen ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fullmäktiges ordförade Anders Ohlsson (s) menade att frågan redan utreds av tjänstemän i kommunen.