Brist på sömn dyrt problem för samhället

För första gången har svenska forskare tagit fram siffror på hur mycket pengar sömnstörningen insomni kostar. Det visar sig att problemen, med att somna och med att vakna för ofta, ger samhället stora kostnader.

– Patienter med insomni har fler läkarbesök, fler konsultationer och associerade medicinska tillstånd. Det finns till exempel en väldigt stark koppling mellan depression och insomni. Vi har också kraftiga indirekta kostnader, produktionsbortfall helt enkelt.

För att vi tänker sämre?

– Ja och vi fungerar nog sämre på våra arbeten än vad vi skulle kunna göra, säger Jan Hedner, professor i sömnmedicinska sjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Insomni betyder att man nästan alltid har svårt att somna, att man vaknar för ofta på natten och sover för lite. Resultatet blir en kronisk outsövdhet och insomni kan vara direkt eller indirekt orsak till både hjärtproblem, förhöjt blodtryck och olyckor i trafiken och på arbetsplatser.

Insomni drabbar många män, men betydligt fler kvinnor och problemet ökar med stigande ålder. Enligt Jan Hedner är det drygt 30 procent av Sveriges kvinnor över 55 år som lider av insomni och nu har forskare beräknat kostnaden för den här sömnstörningen bland svenskar över 55.

– Där finns en framräknad totalkostnad för insomni i den här gruppen som skulle kunna ligga på en och en halv miljard i årliga kostnader.

De nya siffrorna kommer att presenteras vid den första svenska sömnkongressen, som startar i Skövde under onsdagen.

Med de här nya kostnadsberäkningarna i miljardklassen i ryggen hoppas Jan Hedner att sjukvårdspolitikerna kommer satsa betydligt mer på att försöka hjälpa insomnipatienter.

– Vi har till exempel terapiåtgärder som vi brukar kalla kognitiv beteendeterapi, som är åtgärder för att förändra uppfattningen och den egna hanteringen av insomnitillståndet. Det är, för att använda ett rakt begrepp, näst intill underutvecklat i Sverige.

– Vi vet vad vi ska göra men vi har oerhört dåliga resurser för att kunna klara av att ta hand om de patienter som vi borde ge de här terapiformerna, säger Jan Hedner, professor i sömnmedicinska sjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Jens Möller, Göteborg
jens.moller@sr.se