Positiva asfalttester

Vägverkets tester av den nya beläggningen gummiasfalt visar på goda resultat. De undersökningar som Vägverket hittills gjort håller gummiasfalten minst lika bra som vanlig asfalt men den är märkbart tystare.

Gummiasfalt har med framgång använts i USA. Den testas sedan ett år tillbaka på betongvägar i Skåne.En slutgiltig utvärdering av gummiasfalten kommer vara klar 2010.