Stor risk att svenska företag kränker mänskliga rättigheter i Kina

Risken är stor att svenska företag blir en del i kränkandet av mänskliga rättigheter i Kina. Det säger företrädare för Amnesty. Kina är, sedan några år tillbaka, Sveriges viktigaste asiatiska handelspartner.

På Göteborgsbaserade Lindex medger informationschefen Linda Karlsson att man inte kan garantera att mänskliga rättigheter inte kränks i fabrikerna där deras kläder tillverkas.

Klädföretaget Lindex arbetar med utbildning och regelbundna inspektioner på fabriker för att försöka förhindra att mänskliga rättigheter kränks.

Jämfört med till exempel svensk råvaruindustri och IT-Telecombolag, har tillverkningsindustrin förhållandevis god koll på sin verksamhet ute i världen. Detta framgår av de årliga undersökningar av storföretag som Amnesty gör varje år.

Men har man produktion i ett land som Kina riskerar man att bli medansvarig till brott mot de mänskliga rättigheterna. Det säger Filippa Bergin på Amnesty Business Group.