Översiktsplan klar för utställning

Göteborgs nya översiktsplan är klar för utställning och allmänheten är välkommen att ta del av denna.

Byggnadsnämnden har beslutat att förslaget till den nya översiktsplanen ska ställas ut och därmed kan göteborgarna ta del av visionen om hur Göteborg ska växa och se ut det närmaste decenniet.

Planförslaget kommer att finnas i kommunhuset Traktören, i det nya Älvrummet vid Lilla Bommen och kommunens hemsida.