Visby lasarett

Färre vårdplatser i sommar

Visby lasarettet drar ner på antalet vårdplatser till sommaren och personalen får flytta mellan avdelningarna. På så sätt räknar sjukhuset med att minska antalet vikarier och hyrsköterskor.

Förra sommaren var bristen på vikarier så stor på lasarettet att ett 30-tal hyrsjuksköterskor fick tas in. Men i år hoppas man klara sig nästan utan hyrpersonal. Ett undantag är förlossningavdelningen, eftersom det är extra svårt att få tag i barnmorskor.

Förklaringen till att det behövs färre vikarier är att nästan en fjärdedel av vårdplatserna stängs, sammanlagt ett fyrtiotal. Framförallt handlar det om ortopedkliniken, medicinkliniken, gynekologavdelningen och rehabkliniken som flyttar från Korpen till lasarettet.

Jämfört med förra året försvinner drygt tio vårdplatser på lasarettet, plus en handfull på psykiatriska kliniken.