uppsala

Kvinnor vanliga i universitetstoppen

Kvinnorna dominerar nu toppen av Uppsala universitet. Sedan tre nya vicerektorer utsetts är mer än sju av tio i ledningen för universitetet kvinnor. Däremot är det sämre ställt med jämställdheten bland professorerna. 

Ungefär var femte professor är kvinna, skriver Upsala Nya Tidning.