Vargstammen hotad av inavel

Den skandinaviska vargstammen har problem med inavel och får allt mindre antal valpar. Trots att antalet vargar ökar stadigt på den skandinaviska halvön så minskar antalet överlevande valpar, från i genomsnitt 4,5 till idag 3,5, och fortsätter överlevande valpar att minska är vargstammen som idag består av 200 individer borta om 60 till 70 år.

- Det har visat sig att det finns ett starkt samband mellan inavelsgrad och kullstorlek, ju hårdare inavlad en familj är desto mindre kullar får de. Kullstorleken minskar sakta men säkert, säger Olov Liberg, docent i viltekologi på lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Hur mycket har det minskat?

- Sen slutet på 1990-talet har det minskat med en valp per kull, från i genomsnitt 4,5 till idag 3,5, säger Olov Liberg.

Ja trots att antalet vargar ökar stadigt på den skandinaviska halvön så minskar antalet överlevande valpar, från igenomsnitt 4,5 till idag 3.5. Och fortsätter överlevande valpar att minska är vargstammen som idag består av 200 individer borta om 60 till 70 år Och orsaken är inavel, och nu har det även konstaterats missbildningar hos vuxna vargar, trots att valparna som föds är till synes friska.

- Testiklar som inte är funktionsdugliga, skelettproblem. Vi har även sett missbildningar i inre organ som hjärta och njurar, säger Olov Liberg, docent i viltekologi på lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Lennart Nordenstein
lennart.nordenstein@sr.se