uppsala

Fristående gymnasier sågar studievägledare

Systemet med en heltidsanställd studievägledare på skolan är föråldrat, tycker flera fristående gymnasieskolor i Uppsala. Istället för en särskilt utbildad studievägledare, som det är i den kommunala gymnasieskolan, så ansvarar rektorn eller lärarna på den fristående gymnasieskolan för att guida eleverna i deras framtida studie- och yrkesval.

- En heltidsanställd yrkesvägledare tror jag inte att vi behöver. Och de frågor som de har om framtida yrkesval kanske mera karaktärslärarna kan svara på och när det handlar om att byta inriktingar då får de komma till mig som rektor, säger Camilla Sandenskog, rektor på den fristående Praktiska gymnasieskolan i Uppsala.

Amanda Persson som går floristutbildningen på skolan, tycker att det går bra att prata studievägledning med rektorn:

- Ja, det tror jag funkar bra. Det är bra kontakt mellan elever och rektorn här, säger Amanda Persson.

Radio Upplands rundringning visar att eleverna får studievägledning, men sällan av en behörig studie- och yrkesvägledare, någonting som det är krav på i den kommunala gymnasieskolan och som de flesta av de 11 kommunala gymnasieskolorna i Uppsala också erbjuder sina elever.

Kent Andersson som driver fristående gymnasieskolor i Västerås och Norrtälje kommer att öppna en fristående gymnasieskola i Uppsala hösten 2009. Han tycker att det är onödigt med en studie-och yrkesvägledare på skolan:

- Vi har inga utbildade studievägledare, men vi jobbar så att läararna ska visa näringslivet och det är studievägledning från alla håll runt omkring eleverna. Det tycker jag är studievägledning, säger Kent Andersson.

Anna-Maria Koci på Skolverkets enhet som ger tillstånd att öppna friskolor, tycker att en person från näringslivet mycket väl kan vara den som står för yrkesvägledningen på skolan:

- Det finns inga bestämmelser för fristående skolor, studievägledning ska ges, men det står inte vem som ska göra det, säger Anna-Maria Koci.

Vad säger du om att friskolor bjuder in näringslivet som informerar om vart eleverna ska ta vägen efter studierna?

- Det kan vara en del i det här arbetet att välja vidare.

Så det kan vara okey att skippa det här med en heltidsanställd studievägledare?

- Ja, om man på annat sätt kan hjälpa eleverna så skulle det kunna vara okey, säger Anna-Maria Koci, på Skolverkets enhet för tillståndsprövning.

Monika Titor
monika.titor@sr.se