Tungt för omsorgschefer

Kommunerna måste ta fram konkreta åtgärder för att minska arbetsbördan för chefer inom äldre- och handikappomsorgen. Det kräver Arbetsmiljöverket i Värmland-Örebro efter en inspektion i tio kommuner, bland annat Sunne, Säffle och Årjäng.

Inspektionen visade att stress i arbetet har blivit vardag för de flesta chefer inom omsorgen. Många chefer uppger att kraven och förväntningarna har ökat och att de inte hinner med sin personal. Arbetsmiljöverket kräver att kommunerna ska undersöka om chefernas arbete innebär risk för ohälsa.