MALMÖ

Läckage av frätande vätska

Ett par hundra liter av en starkt frätande vätska läckte natten till onsdagen ut vid Akzo Nobel i Malmö. Ingen människa kom till skada.

Det var vid omlastning som olyckan vad framme. Omkring 200 liter av den frätande vätskan rann ut och ett större område fick spärras av vid Frihamnsallén i Malmö. Inga personer behövde evakueras.

Räddningstjänsten kom till platsen och sanerade vätskan.