Trots minskningen

Nästan 7 700 medlemmar i golfklubbarna

Antalet golfspelare går ner i hela landet - så också här på Gotland. Det framkom då Gotlands Golfförbund på tisdagskvällen hade sitt årsmöte.

De åtta gotländska klubbarna har nu nästan 7 700 medlemmar, det är en nedgång med 313 under senaste året. Samtliga etablerade klubbar utom Visby Golfklubb tappar medlemmar.

Vid årsmötet igår kväll omvaldes än en gång Karl-Erik Bergström till förbundsordförande. Nya i styrelsen blev Anders Kraft, När, Gunilla Wigren Dahlin, Slite och Peter Nilsson Fårösunds Golfklubb.

Yvonne Larsson Visby Golfklubb erhöll distriktets guldmärke och Svenska Golfförbundets silvermärke för mångårigt arbete inom golfen.

Sigge Häglund, När, erhöll distriktets silvermärke för insatserna inom När Golfklubb.