Umeå

Ge papperslösa fri sjukvård

Ge papperslösa fri sjukvård det kräver medicinstuderande i Umeå. På lördag anordnas en manifestation på Rådhustorget liksom på fem andra orter i Sverige med läkarutbildning.
– I utbildningen får vi lära oss att arbeta enligt yrkesetiska principer, som sedan kränks av dagens lagstiftning. Papperslösa och asylsökande måste ges samma rätt till vård som övriga invånare, säger Milosz Swiergiel, IFMSA i Sverige och uppmanar den svenska regeringen att ompröva den nuvarande lagstiftningen.

Den 5 mars antog den internationella föreningen för läkarstuderande,IFMSA, ett gemensamt, uttalande till stöd för fri sjukvård för papperslösa. 

I Sverige har frågan om rätten till gratis vård för papperslösa invandrare diskuterats flitigt på sistone. Och nu har IFMSA i Sverige bestämt sig för att ordna demonstrationer för att få till stånd en lagändrig.

Förutom i Umeå blir det även aktioner på lördag i Malmö, Stockholm, Göteborg, Linköping och i Uppsala där vårdstudenter och vårdpersonal deltar.

- Vi förväntas vägra papperslösa patienter cancerbehandling, mödravård och psykiatrisk vård. Det leder till onödigt lidande och i värsta fall för tidig död, säger Milosz Swiergiel, nationellt ansvarig för IFMSA-Swedens arbete för mänskliga rättigheter och fred i ett pressuttalande.

Sedan fyra veckor tillbaka pågår också en namninsamling bland vårdpersonal och studenter för en förändrad lagstiftning. Bland tusentals andra namn hittas ordförandena för Svenska Läkarförbundet, Vårdförbundet och Sveriges Psykologförbund.

FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa. Har kritiserat lagarna I Sverige som reglerar sjukvården för för papperslösa eftersom dessa strider mo FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Läkarstudenter från Umeå  genomför sin manifestation klockan 12.00 på Rådhustorget