kumla

Bussbolag måste se över arbetsmiljön

Ett bussbolag i Kumla riskerar vite på 70 000 kronor för dålig arbetsmiljö. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en utredning.

Bland annat hade bussbolaget inte tillräckligt bra rutiner för hur de skulle undersöka säkerheten och de hade inte heller gjort någon skriftlig riskbedömning av arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket vill att bussbolaget tar hjälp av en utomstående expert för att åtgärda bristerna. Om bussbolaget inte tar kritiken på allvar och åtgärdar bristerna hotas de av vite på 70 000 kronor.