Skaraborg

Polischef lovar fler synliga poliser

Redan i höst ska det finnas fler poliser på gator och torg - under de tider de behövs som bäst.
Håkan Sandahl, chef för polisen i Skaraborg, har lett en utredning som syftar till att öka antalet poliser i yttre tjänst.

- Jag tror att alla vill ha det. Våra politiker vill ha det, allmänheten vill ha det och jag vill ha det när jag går ut - att se att det finns poliser i området, säger Håkan Sandahl.

Kravet på fler synliga poliser har framförts många gånger de senaste åren. Problemen har delvis handlat om schema och arbetsmiljö, där polismän tenderar att slitas ut i förtid av för mycket obekvämt arbete kvällar och nätter.

Men med en ny typ av schemaläggning, där fler poliser än idag delar på de obekväma passen, hoppas Håkan Sandahl redan i höst få effekt i form av fler poliser på gator och torg på de tider då polisen också är mest efterfrågad.

- Eftermiddagar och kvällar, där har vi folk i omlopp på ett annat sätt och det händer ganska mycket då. Det är annan brottslighet som äger rum på småtimmarna, men det kan vi också behöva göra insatser mot, säger Håkan Sandahl.

Polischefen vill alltså minska polisnärvaron under de tider då efterfrågan också är mindre, till exempel vardagsnätter då brottsligheten relativt sett är lägre.

Redan i höst kommer förändringarna att märkas, säger han. Och under 2009 och 2010 kommer även antalet poliser att bli fler i Skaraborg.

Håkan Sandahl påpekar att antalet polisstationer kommer att vara intakt de kommande åren.

- När det gäller polisstationer kommer vi inte försämre den bemanning, däremot kan det vara så att vi slutar ha en lokal i egen regi och samlokalisera med kommunen i något fall. En sådan process håller vi på med i Götene nu till exempel.