Skellefteå

Miljöpolitiker vill minska skjutning i Tåme

Miljönämnden i Skellefteå anser att antalet skjutdagar vid Tåme skjutfält ska minskas i väntan på att hela verksamheten omprövas. Därmed ansluter miljönämnden sig till Länstyrelsens tidigare beslut.

Försvaret har överklagat Länstyrelsens beslut om att minska antalet skjutdagar inom skjutfältet, och miljödomstolen som utreder frågan har nu vänt sig till kommunens miljönämnd för ett yttrande.

Skellefteå kommuns ledning har tidigare agerat i frågan och vill att försvaret ska lämna Tåme skjutfält. Kommunen anser att försvarets verksamhet med omfattande buller gör det svårt att utveckla området runt Byske.