Umeå

Introduktion för invandrarungdomar

Invandrarungdomar som har kommit till Umeå ska i fortsättningen fördelas på TRE gymnasieskolor istället för som nu då alla går på Östra gymnasiet. De ska också före sin utbildning gå i en förberedande introduktionsgrupp utanför skolan. Det här beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i går.