Läkare undanhöll cancerbesked

En överläkare på Blekingesjukhuset i Karlskrona kritiseras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN för att han inte meddelat en patient om dennes cancer.

Istället sa läkaren till patienten, en 57-årig man från Karlskrona, att allt såg normalt ut och först fem månader senare fick patienten höra hur det egentligen stod till.

När mannen då fick remiss och gick till en urolog visade det sig att han hade cancer.

I sitt beslut skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att läkaren varit oaktsam och inte fullgjort sina skyldigheter.

Läkaren får därför en erinran av nämnden.

Det var i december 2005 som patienten fick de felaktiga provsvaren.

Läkaren har i sitt yttrande till nämnden skrivit att han känner sig orättvist anmäld eftersom provsvaren har låg tillförlitlighet.

Men han beklagar samtidigt felbedömningen.