Göteborgs hamn får ansvar för el

13 av världens största hamnar - bland annat Göteborgs Hamn - har gått samman i ett större miljöarbete. Göteborgs hamn har fått ansvar för elförsörjningen.

I juli ska hamnarna träffas på en konferens i Rotterdam för att skriva under en klimatdeklaration. Deklarationen består av fem delskrivelser och Göteborgs hamn har fått ansvaret för elförsörjningen.

Idag är det vanligt att fartyg världen över har motorerna igång även vid kaj, vilket ger utsläpp bestående av koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxid. Att istället elansluta fartygen vid kaj skulle innebär stora miljövinster.