Östersund

Import av kinesisk gatsten får kritik

Östersunds kommun är en av många kommuner som köper sten från Kina trots att arbetsmiljön för de som jobbar i de kinesiska stenbrotten ofta är mycket dålig.

Förra året köpte Östersund bland annat två kilometer kantsten och i år planerar kommunen köpa in sten till en ny rondell i stan, från Kina.

Kurt Johansson, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund kräver att kommunerna ska ta ett betydligt större ansvar och kontrollera på vilket sätt stenen produceras.

Göte Murén, ordförande i miljö- och samhällsnämnden i Östersund säger till SR Jämtland att Östersund i fortsättningen kommer att behandla frågan på ett annorlunda sätt.