Västra Götaland

Många i skyddat boende

Behovet av skyddat boende i Västra Götaland på grund av hedersrelaterat förtryck eller våld har mer än tredubblats sedan införandet 2003.
Då räknade Länsstyrelsen med att ett trettiotal ungdomar i länet behövde skydd, men idag rör det sig om ett hundratal som skyddas undan släkt och familj.

Katarina är enhetschef på Gryning vård AB är en av aktörerna i länet erbjuder skyddat boende för ungdomar och familjer och hon säger att det har skett en explosionsartad ökning av skyddade personer.

Att fler känner till och litar på att man kan få hjälp tror Katarina är en orsak till att allt fler söker hjälp i skyddade boenden, men också att man vidgat målgruppen från att bara ha arbetat med unga kvinnor under 25 år till att gälla alla som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

- Vi har idag ingen åldersgräns utan hjälper alla som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hotbilden ser olika ut säger Katarina. Det kan handla om krav på bortgifte, förskjutning från familjen eller uttalade mordhot.

Men även om hotbilden ser olika ut så är är det viktigt att den här sortens skyddande boende finns säger Katarina. För det är en speciell problematik som kräver speciell kompetens.

Läs och hör mer

Måndag 31/3

Tisdag 1/4

Sofia Boo
033-177569
sofia.boo@sr.se