Ny taxi-central ska minska tomkörningar

Den 5 maj tar taxiföretagen över beställningscentralen från landstingets Reseservice.

Taxiföretag från alla kommuner utom Bräcke och Krokom är delägare - med Taxi Östersund som majoritetsägare - i den nya beställningscentralen BC Jämtland, som alltså ska sköta bland annat sjuk- och färdtjänstresor. Syftet är bland annat att minska antalet tomkörningar.

Taxiföretagen vann upphandlingen, som gjorts av Länstrafiken, i konkurrens med Centrala Buss, Digidoc och Samres - ett företag med resecentraler på flera håll i landet. Det är unikt att taxiföretagen också sköter reseplanering och beställningstrafik.

När det gäller priset på taxiresorna så är det fortsatt konkurrens om kunderna.

De anställda som hittills skött sjukresorna inom landstinget erbjuds fortsatt anställning vid den nya beställningscentralen. Avtalet gäller tre år med möjlighet till förlängning upp till fem år.