Härjedalen

Betestvist i fel instans - markägare får betala

Runt 30 markägare med fastigheter mellan Ljusnan och Tännån i västra Härjedalen har förlorat en tvist med Ruvhten Sijte, Tännäs sameby.

Markägarna hade krävt att tingsrätten skulle döma ut vite för att renar betat på deras marker. Men nu säger tingsrätten att det är länsstyrelsens - och inte tingsrättens - sak att besluta om vite när renar, som i det här fallet, betar på marker där renägarna saknar vinterbetesrätt eller avtal om vinterbete.

Domen innebär att markägarna får betala samebyns rättegångskostnader på 120 000 kr.

Markägarna kan alltid driva frågan som ett tvistemål vid domstolen om de anser att renar orsakat skada.