Inavel hotar vargstammen

En ökad grad av inavel gör att vargarna i skandinavien föder allt färre valpar. Olov Liberg som forskar på varg är bekymrad över utvecklingen eftersom inavel och krympande kullar kan vara förödande för vargstammen.

– Det finns ett starkt samband mellan inavlesgraden och antalet valpar, säger Olov Liberg som forskar på varg på lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Trots att antalet vargar ökar stadigt på den skandinaviska halvön så minskar antalet överlevande valpar. Fortsätter överlevande valpar att minska är vargstammen på 200 individer borta om 60 till 70 år. Orsaken till den minskade graden av överlevnad är inavle. Nu har det även konstaterats missbildningar hos vuxna vargar, trots att valparna som föds är till synes friska.