Svensk-finskt vardagspolissamarbete

Polisbristen i Tornedalen ska nu avhjälpas med hjälp av poliser från den finska sidan. Det ska bli tillåtet med vardagligt samarbete över gränsen, enligt ett kommande svensk-finskt avtal.

Riksdagens justitieutskott ger nu regeringen i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Finland om ett vardagligt samarbete mellan poliserna i gränstrakterna, något som idag inte är tillåtet.

Håkan Karlsson, tillförordnad länspolismästare är glad över beskedet och ser stora vinster för Norrbottens del.

- Idag är vi ju begränsade så att det är bara när det är särskilda händelser som rån och liknande som gör att vi kan åka över gräns. Och den här vardagssamarbetet, som gör att det finns bättre polisresurser i den här regionen, den är begränsat som det är idag, säger Håkan Karlsson.