Gävleborg

Etiskt mobiltelefonförbud på akutmottagningar

Det totala mobiltelefonförbudet i landstingets lokaler har luckrats upp allt eftersom såväl telefonerna som den medicinska utrustningen har blivit bättre. Men det finns andra skäl till att Landstinget har förbjudit mobiltelefoner på vissa avdelningar, nämligen etiska.

I mobiltelefonernas begynnelse fanns en oro för att strålningen kunde störa ut den medicinska utrustningen. Men med tiden har telefonernas strålning blivit mindre, och den tekniska utrustningen säkrare.

Däremot har andra anledningar till mobiltelefonförbud uppdagats, nämligen de etiska.

– Nu när alla har kamera i telefonen så är det ju sekretessen för patienten det handlar om. Man skyddar dem mot foto, videoinspelningar och ljudupptagningar, säger Annika Johansson som är sjuksköterska på akuten vid Gävle sjukhus.

Akuten är en av avdelningarna som har mobilförbud för att säkra patienternas integritet. Psykiatriska mottagningar är ett annat exempel på vårdmiljö där det inte är tillåtet att ha sin mobil påslagen.

Men det finns fortfarande ställen inom vården där mobiltelefonerna trots allt kan orsaka störningar hos den medicintekniska utrustningen.

– Det finns fortfarande avdelningar med till exempel gammal utrustning, intensivvårdsutrustning eller avdelningar för för tidigt födda barn. På dessa ställen råder mobiltelefonförbud, säger Lars Andersen, säkerhetschef vid Landstinget Gävleborg.

Maria Sundell
maria.sundell@sr.se