STRÄNGNÄS

Skatteskuld ska strykas

Kammarrätten fastställer att skatteskulden för en man i Strängnäs, ska strykas ur kronofogdens register.

Skulden hade inte förfallit till betalning när Skatteverket av misstag lämnade ärendet till Kronofogdemyndigheten.
Den skattskyldige beviljades sedan anstånd med betalningen. Länsrätten dömde till Strängnäsbons fördel men fogden överklagade och har nu förlorat målet även i kammarrätten.