Säkerhet till max

Roma-Björke LRF är bäst i landet

Roma-Björke LRF-avdelning, med cirka 75 medlemmar, är bäst i landet på att tänka på säkerheten inom jordbruket - ett yrke som varit ganska olycksdrabbat.

I kampanjen Säkerhet till max har Roma Björke samlat mest poäng i landet och belönas därför med 15 000 kronor som första pris.