Kommunen överklagar kraftverk

Länsstyrelsen i Kronoberg och Tingsryds kommun överklagar miljödomstolens beslut att tillåta ett nytt kraftverk vid Fridafors Övre kraftverk i Mörrumsån.

De överklagande vill att det ska ställas andra krav på skyddsåtgärder för bolaget Öresundskraft Produktion som ska bygga kraftverket.

Även kammarkollegiet överklagar beslutet.