För mycket eller lite sömn kan ge fetma

Att sova för mycket eller för lite ökar risken att drabbas av övervikt, enligt en ny kanadensisk studie. Studien tyder på att mer eller mindre sömn än sju till åtta timmar riskerar att rubba kroppens hormonbalans, och öka aptiten.

– Jag tyckler det är mycket spännande data, och det händer uppenbarligen mycket på det här området med tanke på att sambandet bara för några år sedan var helt oväntat, säger Jan Hedner, professor i sömnrelaterade sjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sambandet mellan sömn och viktökning visar sig tydligt i den nya studien som löpt över sex år. De personer som sov lite varje natt mellan fem och sex timmar löpte 35 pocent större risk att lägga på sig fem kilo mer än de som sov sju till åtta timmar per natt. Och de som sov långa nätter, nio till tio timmar, löpte 25 procent större risk att lägga på sig fem kilo mer än de som sov sju till åtta timmar.

Värdefulla resultat
Även om den här studien är liten och bara omfattar 276 personer så är resultaten värdelfulla, anser Jan Hedner, eftersom man till skillnad från vid tidigare studier följt försöksgruppen under en längre tid med det primära syftet att undersöka just sambandet sömn och viktökning.

– Studien visar att människor som rapporterar sig själva som kortsovare eller som långsovare har en större tendens att öka i vikt under en uppföljningsperiod. Och skillnaderna är faktiskt förhållandevis stora i de här grupperna. Det talar för att det finns ett optimalt sömnfönster för att hålla vikten, säger Jan Hedner.

Rubbad hormonbalans
Sju till åtta timmars sömn framstår som bäst om man inte vill gå upp i vikt. Mer eller mindre sömn riskerar att rubba kroppens hormonbalans och öka aptiten, enligt Jan Hedner.

– Det kom för något halvår sedan experimentella data där man aktivt stör ut eller förkortar sömnen hos friska försökspersoner och i samband med att man gör det förändras hormonsystemen i riktning mot ökad aptit och minskad mättnadskänsla.

Gustav Klarin
gustav.klarin@sr.se