Länet

Intresset för teknikprogrammet ökar

De första sammanställningarna när det gäller valet till gymnasiet i höst börjar nu bli klara.

Hårdast konkurrens om platserna verkar det fortfarande vara på Natur- och Byggprogrammen. Men det har också blivit fler sökande till teknikutbildningen.

Resultatet av det första urvalet till gymnasiet i höst börjar nu bli klar i många kommuner. De programmen som har flest sökande i flera av kommunerna är Natur- och Byggprogrammen.

Både i Nässjö och Värnamo där man är klar med den första sammanräkningen är det de två programmen som har flest sökande, samma trend märks på flera andra håll.

Även Frisörutbildningar, Media- och Samhällsvetenskapliga programmen har många sökande.

På många kommunala gymnasieskolor kan man också konstatera att antalet elever verkar vara ungefär det samma som i fjol.

I Jönköping har konkurrensen hårdnat med ytterligare ett fristående gymnasium, men enligt kommunens intagning så har man inte tappat så många elever dit.

Även i Nässjö har man trott att elever skulle välja friskolor i andra kommuner i större utsträckning än vad som skett säger rektor Jan Andersson:

-Vi har fått fler elever utifrån, än elever som har lämnat kommunen.

Anna-Karin Front

annakarin.front@sr.se