Västervik

Båttillverkning stoppas

Miljödomstolen förbjuder i all utökad plastskrovstillverkning vid Windys båtfabrik i Västervik.

Domstolen går därmed klagande grannar till mötes.

Miljödomstolen pekar i domen på en rad miljöstörningar och en stor brandrisk till många bostäder.

Domen i Miljödomstolen kan i praktiken komma att bli ett slag i luften eftersom Windy har planer på att flytta sin plastskrovsproduktion till en helt ny fabrik på Lucerna.

Domen skulle därmed kunna påskynda byggstarten för den nya Lucernafabriken.