Bollnäs

Djurkyrkogård på gång på Hedenområdet

Snart kan djurägare i Bollnäs få en plats att begrava sina husdjur. På torsdag fattar Bollnäs kommunstyrelse beslut om att avsätta 80 000 kronor till en djurkyrkogård. Den ska anläggas på Hedenområdet i närheten av föreningen Djuromsorgen som får ansvara för skötseln.