Fler som utsatts för hedersrelaterat våld söker skydd

Behovet av skyddat boende i Västra Götaland på grund av hedersrelaterat förtryck eller våld har mer än tredubblats sedan införandet 2003.

Då räknade Länsstyrelsen med att ett trettiotal ungdomar i länet behövde skydd, men idag rör det sig om ett hundratal.

En orsak är att målgruppen vidgats. Till en början gällde skyddet bara unga kvinnor och idag finns möjlighet för alla som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck att söka skydd.