Det här är Kulturredaktionen

Nina Asarnoj

Jag heter Nina Asarnoj. Ja, eller egentligen heter jag Katarina, men den personen känner jag inte längre.