LUND

Ny inriktning ska locka studenter

Den nya utbildningen med Kinainriktning ska locka fler studenter till Lunds Tekniska Högskola. Just nu går de första studenterna utbildningen, som avslutas med studier i Kina.

– Vi behövde stärka internationaliseringen på vissa program och vi vill få fler att söka sig till våra utbildningarna därför satsar vi på den här inriktningen, säger Christina Grossman, som jobbar på internationella kontoret på LTH.

Omkring 30 studenter som läser datateknik-, elektroteknik- eller informations och kommunikationsteknik läser just nu också Kinainriktningen på LTH. De är den första årskullen att läsa den nya inriktningen. Förutom att lära sig kinesiska och läsa om den kinesiska kulturen får de också läsa en termin på Zhejiang University i staden Hangzhou som ligger två timmar från Shanghai.

– De får en bred utbildning, som ger dem ett internationellt perspektiv. De får ju också läsa utomlands, säger Per Warvinge, vice rektor för internationella frågor på LTH.