Stora förändringar för gymnasieskolorna

Den gymnasieomläggning som regeringen vill genomföra kommer att innebära stora förändringar för många både privata och kommunala skolor i Halland.

Framförallt kommer såväl de privata som de kommunala gymnasieskolornas möjlighet att skapa speciella program - ofta i syfte att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra skolor - att försvinna säger Christina Thomsen, chef för utbildningsförvaltningen i Halmstads kommun.

Utöver det kommer det estetiska programmet enligt regeringens förlag att omformas så att det innehåller mindre estetisk verksamhet och blir mer högskoleförberedande. Barn- och fritidsprogrammet omformas också, och mediaprogrammet ska införlivas i samhällsvetenskapliga programmet.