Minsta svarta hålet hittills upptäckt

Forskare vid amerikanska rymflygsstyrelsen, NASA, har upptäckt det minsta svarta hålet hittils, med hälp av en ny metod. Det nyupptäckta svarta hålet har en massa som motsvarar 3,8 gånger vår sol, och en diameter på bara 25 kilometer.

Det är nära gränsen för hur litet ett svart hål tros kunna bli.

Svarta hål bildas när en stjärna dör, men bara om stjärnan varit tillräckligt stor. Enligt astronomer ligger gränsvärdet kring två rill tre gånger vår sols massa. En mindre stjärna än så bildar en mycket kompakt neutronstjärna istället.

Det nyupptäckta svarta hålet är alltså precis över den här gränsen. Exakt var gränsen går för när ett svart hål eller en neutronstjärna bildas är viktigt för att förstå hur materia beter sig när den är mycket tätt sammanpressad.