Nyfödd dog - läkare prickas

En barnläkare vid Östersunds sjukhus prickas - får en erinran - av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Enligt nämnden satte läkaren in en antibiotikabehandling för sent på ett nyfött barn, som avled av en infektion.

Ansvarsnämnden finner ingen anledning till kritik mot en jourläkares handläggning av fallet.

Den läkare som nu i stället får kritik, övertog det medicinska ansvaret och anses alltså inte ha fullgjort sina skyldigheter.