Påslagna datorer kostar miljoner

Datoranvändning påverkar klimatet nästan lika mycket som flyget. Effektivare användning och klimatsmartare utrustning minskar datorers klimatpåverkan med 80 procent.

- För varje timme Sveriges hushålls datorer står påslagen utan att användas förbrukas över en halv miljon kWh. Det kostar en halv miljon kronor i timman och ger koldioxidutsläpp på cirka 240 ton. Det är dags att göra något åt denna onödiga klimatpåverkan, säger Håkan Nordin, projektledare för klimat och miljö på TCO Development.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se