västerås

Minderårig eller inte - förundersökning kan ge svaret

En överåklagare har beslutat att återuppta en förundersökning rörande en eventuellt minderårig gärningsman. Den föregående åklagaren i Västerås valde att lägga ner förundersökningen med motiveringen att det inte gick att bevisa att gärningsmannen fyllt 15 år vid tidpunkten för brottet.

Den åklagare som nu tar upp fallet är kritisk till att det finns vittnen som inte har förhörts och menar att deras utsagor eventuellt skulle kunna bringa klarhet i gärningsmannens ålder. Därför återupptas förundersökningen.