Ocke

Utsläpp i sjö kan vara brottsligt

I Ockesjön i Västjämtland har det upptäckts vad som först misstänktes vara ett oljeutsläpp men som visat sig innehålla något annat - ännu så länge oklart vad.

- Det ser ut som sot och kol och kanske har någon släpat ut och eldat avfall på isen, säger Olof Wallgren som är miljöchef i Åre kommun.

Prover på resterna har skickats till ett företag i Linköping för analys.

Om någon eldat avfall på isen så kan det röra sig om ett miljöbrott, vilket i så fall kommer att polisanmälas av kommunen.