Kramfors

Möte om resecentrum

Under onsdagen kan allmänheten se hur Kramfors nya resecentrumområde kan komma att se ut. Det är bland annat Kramfors kommun som bjuder in till informationsmöte där de också visar en datamodell av framtida byggnationer.
Mötet hålls i Ådalsskolans aula.