Forskarprotest mot politisk styrning

Flera akademiska forskare vid Högskolan på Gotland deltar i kritiken mot att regeringen använder historieskrivningen som  ideologiska vapen.

I en debattartikel i Dagens Nyheter gör flera hundra akademiska forskare från hela landet ett kritiskt upprop mot den statliga myndigheten Forum för levande historia.

Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att upplysa landets gymnasieelever om kommunistregimers brott mot mänskligheten.

Undertecknarna frågar om varje gymnasiekull ska få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen. De anser att det är stor risk för politiskt opportunt urval och att den öppenhet och kritiska hållning som kännetecknar god historisk forskning skadas.

Bland de gotländska högskoleforskarna som skrivit under finns etnologiprofessorn Ulf Palmenfelt och historikerna docent Åke Sandström och lektor Margaretha Mellberg.

(I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst, står det i lärarhandledningen för upplysningskampanjen om kommunistiska regimer.

”Vilken slutsats riskerar gymnasieelever att dra av det när det gäller den nu påbörjade kampanjen”? frågar de 253 som påpekar att de har olika politiska uppfattningar men förenas i åsikten att det inte kan vara statens och regeringens uppgift att ersätta ordinarie historieundervisning med kampanjhistoria.