Ny skyltning skall ge säkrare vägarbetsplatser

Trafikolyckorna vid vägarbetsplatser ökar, visar färsk statistik från vägverket. 

Att bilisterna inte håller hastighetsbegränsningarna är den avgörande orsaken och nu ska vägverket införa nya skyltar som ska varna för vägarbeten tidigare än idag. Ronny Jildren och Carl-Gustaf Andersson jobbar på vägbyggen.

Vid vägbygget på E18 Kronoparken Skattkärr, är det skyltat 50 km i timmen.  Men här, liksom vid andra vägarbetsplatser susar trafiken oftast förbi i mycket högre hastigheter. För att få ner antalet olyckor ska vägverket införa en ny typ av skyltning till hösten.

Även om de flesta olyckorna händer på sträckorna innan själva vägarbetena är den nya skyltningen lika mycket till för vägarbetarna som för bilisterna