Storuman

Kommunen överklagar it-domen

Storumans kommun tänker överklaga tingsrättens dom att de ska betala ett skadestånd till IT-företaget Riverman på drygt 700.000 kronor plus rättegångskostnader. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott igår.

Efter en upphandling 2003 så tecknade Storumans kommun ett 3-årigt avtal med företaget Riverman som då blev kommunikationsoperatör för kommunens It-nät. Ett avtal som löpte ut i slutet av förra året.

Men Riverman anser att kommunen inte levt upp till avtalet eftersom det har funnits en alternativ operatör, och att företaget därför inte fått det antal kunder som de förväntat.